چه کارهایی باید بعد از زلزله انجام بدهیم

بيست و چهار لرنينگ | مرجع معتبر آموزشي فارسي زبانان

94 مهمترین اقدامات قبل، بعد و هنگام زلزله

زلزله یکی از اتفاقات طبیعی است که درسراسر دنیا رخ می دهد.

کشور ما نیز یکی از مناطق زلزله خیز است. بنابراین باید همیشه برای وقوع زلزله آماده باشیم.
مرگ و میر ناشی از زلزله بیشتربه علت ریختن آوار، شکستن شیشه، سقوط اشیا وحرکت زیاد

در زمان وقوع زمین لرزه رخ میدهد و از آنجایی که پیشبینی زمان رخداد زلزله درحال حاضرغیرممکن است،

تنهاراه کاهش خسارت جانی و مالی ناشی از زلزله، رعایت اصول ایمنی است.

10 / 09 / 1397
مشاهده محتوا

جديدترين محتواي ثبت شده

پيشنهادات اين ساعت بيست و چهار لرنينگ