درباره پورتال آموزشی 24 لرنینگ

بيست و چهار لرنينگ | مرجع معتبر آموزشي فارسي زبانان
پورتال آموزشی 24 لرنینگ با هدف راه اندازی سایتی جامع در حوزه آموزش عالی وب فارسی از شنبه 20 مرداد 1397 فعالیت خود را آغاز کرده و در همین زمان کوتاه سعی داشته حوزه فعالیت محتوایی خود را گسترش دهد. همچنین 24 لرنینگ بدون هرگونه گرایش سیاسی به حزب یا گروه خاصی همواره سعی در تحقق اهداف ذیل داشته است :1 )  ارتقاء سطح آگاهی های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایر حوزه های دانش عمومی

2 )  حفظ صداقت و امانتداری در انتشار محتوای خبری

3 )  نگاه فراگير، همه‌جانبه و متنوع به مسائل آموزشی و همچنین طرح ديدگاه‌هاي مختلف با رويكرد كارشناسانه در چارچوب قانون

4 )  پاسخگویی به نیازهای فکری اقشار و طبقات مختلف جامعه

5 )  کمک به حفظ و تحکیم بنیان خانواده ها، ترویج و تقویت روحیه امید و خودباوری

6 )  حفظ و تقویت وحدت ملی، تبین منافع و مصالح ملی و صیانت از آنها

7 )  اشاعه فرهنگ و باورهای درست کهن و عمیق مذهبی و ملی
ایمیل تماس : 24learning.ir@gmail.com